Zkušební laboratoř Nissens

Komplexní balíček služeb zahrnující testování, simulaci, validaci a dokumentaci


Díky našim předním světovým OEM výrobcům si je společnost Nissens Cooling Solutions vědoma potřeby nabízet zkoušky produktů, simulace, validaci a dokumentaci našich řešení chlazení přizpůsobených na míru.

V naší pokročilé interní zkušební laboratoři poskytujeme kompletní portfolio zkoušek a rovněž provádíme širokou škálu různých zkoušek a testů: materiálové, mechanické, rozměrové, tepelné, odolnostních a trvanlivostních zkoušek, jakož i testů plně přizpůsobených na míru.

Jako doplněk provádíme také další zkoušky ve spolupráci s renomovanými externími partnery. Interní i externí zkušební činnosti jsou zakončeny poskytnutím kompletních balíčků dokumentace s výsledky zkoušek a s důkazy pro validaci.


 

TESTOVÁNÍ A VALIDACE

Společnost Nissens má komplexní zkušenosti s prováděním zkoušek, testováním a validací. Naše požadavky na formální zkušební postupy jsou vysoké, a rovněž umožňujeme provádět naše zkoušky a převzít odpovědnost za vypracování a analýzu výsledků našich zkoušek výhradně našim kompetentním a speciálně vyškoleným zaměstnancům.