Kvalita

Silné zaměření na kvalitu a výkon v celém hodnotovém řetězci


Postavení společnosti Nissens Cooling Solutions jako předního poskytovatele chladicích řešení na světě a preferovaného dodavatele chlazení pro segment obnovitelných zdrojů energií a pro širokou škálu průmyslových aplikací je dokumentováno ve smyslu renomovaných certifikátů kvality.

Náš soulad s formalizovaným modelem APQP a tzv. „procesem fázové brány“ je důkazem našeho závazku integrovat v Nissens Cooling Solutions kvalitu do našich procesů od začátku do konce, a to napříč oblastmi strojírenství, dodavatelských řetězců, provozu a všech ostatních funkčních oblastí.

Stejně jako se zaměřujeme na nabídku vysoce kvalitních řešení pro naše zákazníky, klademe také vysokou prioritu na zajištění optimálního výkonu našich dodavatelů, jakož i jejich rozvoje. Náš globální tým SQE cestuje po celém světě, aby vyhodnotil, ověřil a zdokumentoval kvalitu a výkon naší dodavatelské sítě jako nedílnou součást našeho managementu dodavatelů i naší celkové strategie kvality.