AluXsafe

Bezpečnostní výměník tepla transformátoru

Bezpečnostní výměník tepla AluXsafe od Nissens Cooling Solutions má díky svému designu s dvěma oddělenými okruhy velmi vhodnou konstrukci jako integrovaná součást chladicího systému transformátoru.

Vývojem výměníku AluXsafe eliminovala firma Nissens Cooling Solutions riziko smísení vody a oleje, protože obě média jsou zde zcela oddělena vzduchovou komorou. V případě výskytu netěsností na straně voda / glykol může voda prosakovat do vzduchové komory a unikat z výměníku tepla, aniž by pronikla do olejového okruhu transformátoru. AluXsafe od Nissens Cooling Solutions tak zabrání vodě / glykolu, aby způsobily poškození transformátoru.

Díky celohliníkové konstrukci a použití technologie turbulátoru má AluXsafe dlouhý seznam výhod ve srovnání s běžnými výměníky tepla na trhu.

ALUXSAFE NABÍZÍ:

  • Lehký a kompaktní design
  • Vysoká hodnota přenosu tepla
  • Vynikající účinnost a výkon
  • 100% vyloučení rizika smísení vody a oleje (úplné oddělení obou médií)
  • Na míru přizpůsobená řešení