Moduly chladičů

Kompletní moduly pro větrné turbíny na moři i na pobřeží

Kompletní chladicí modul Nissens Cooling Solutions je založen na pasivním chlazení, které nabízí příležitost optimálně využít rychlosti větru a vyhnout se použití ventilátorů a motorů. Zjevnou výhodou řešení chlazení bez ventilátorů a motorů je vyšší provozní spolehlivost, protože je vyloučeno riziko selhání motoru, jakož i potřeba údržby motoru.

Investice společnosti Nissens Cooling Solutions do pasivního chlazení se odráží ve speciálně vyvinutém typu chladiče pro pasivní chlazení a také v jedinečném designu žeber pro přizpůsobené chladiče používané pro pasivní chlazení. Tyto výhody zvyšují účinnost chladiče a přispívají rovněž k usnadnění procesu čištění chladiče.

Díky procesu výroby a sestavení modulu chladiče výlučně v našich provozovnách je zajištěno celkové vyrovnání a ovládání všech rozhraní. Firma Nissens Cooling Solutions je navíc schopna dodat celý chladicí modul přímo z výrobní haly na místo instalace větrné turbíny.

Hlavní komponenty chladicích modulů Nissens Cooling Solutions:

  • Chladič
  • Montážní rám
  • Ocelové díly
  • Potrubí
  • Ventily
  • Sklolaminátový kryt
  • Na přání zákazníka jsou k dispozici také další komponenty a charakteristiky